TILBAGE TIL UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING TIL FOLKESKOLEN

Efter at have vist filmen for en række lærere og diskuteret, hvordan filmen kan indgå i undervisningen, er vi kommet frem til følgende:

Kristendomskundskab
Filmen er velegnet til kristendomskundskab, hvor den kan indgå som et naturligt supplement til pensum om andre (verdens)-religioner, specielt med udgangspunkt i jødedommen. Den er en god indgang til at tale om ritualer, symboler og traditioner indenfor de forskellige religioner. Samtidig giver den et fint billede på et moderne sekulariseret samfund, hvor religiøse traditioner alligevel spiller en rolle – selv for ateister.

Tværfaglig undervisning
Filmen er også velegnet til tværfaglig undervisning, hvor historie, samfundsfag og kristendomskundskab eksempelvis indgår. Den åbner muligheden for at tage en frugtbar diskussion og belyse emnet integration og identitet fra en anden synsvinkel end den traditionelle, der vel i dag mere handler om, hvordan den muslimske minoritetsgruppe-(religion) bliver integreret i det danske samfund.

Samarbejde med Det Etiske Råd og Børnerådet om ”Mærker for livet”
Filmen er oplagt som opvarmning til emnet omskærelse af drengebørn. Filmen indgår i øvrigt i demokratiprojektet ”Mærker for livet”, hvor vi samarbejder med Det Etiske Råd og Børnerådet.

Filmen varer 42 minutter og har derfor en passende længde til to samlede lektioner, hvor første lektion går med at se filmen, og anden lektion går med at debattere og evt. løse opgaver.

Vi foreslår, at filmen kan indgå i de tre temaer nedenfor. Litteraturhenvisninger og link er placeret under hvert tema:

Tema 1: Identitet og normer i den jødiske kultur

Tema 2: Kulturelle, religiøse traditioner og ritualer

Tema 3: Mærker for livet – etik, religion og historie