FILM 1
FILM 2 FILM 3 FILM 4
LINKS + LITTERATURHENVISNINGER

Se at blive danskere,
kronik af Søren Espersen (DF), Politiken, 19. juni 2009

Hvorfor siger vi integration, når vi mener assimilation? www.information.dk, 4. februar 2008, opinion og kommentar fra Mira Skadegård Thorsen.

Regeringens integrationspolitik

Artikler i Kristeligt Dagblad om integration

Befolkningspyramide + supplerende fra 1901 og frem.

Undervisningsbogen ”Danske Verdensreligioner”, Gyldendal. Sara Kviat og Heidi Laura: Kapitel 4 ”Jødedommen”, side 31 – interview med Martin Krasnik, side 49 ”Hvem er jøde?”

"Immigranter - Østeuropæiske jøder i København 1900-1917", Bent Blüdnikow, Borgen 1986.

De russiske jøder i København 1882-1943, Morten Ting.

Uddrag fra bogen af Karen Lützen ”Min mors hemmelighed – på sporet af en jødisk indvandrerhistorie”.
SKØN- + FAGLITTERATUR

“Præstens datter”
Henrik Pontoppidan.

“Indenfor murene”
Henri Nathansen.

Mennesket og magterne,
Esben Andreasen m.fl. Gyldendal 1996

Jødedom
,
Carsten Bo Mortensen, Gyldendal 2008

Kuplen, Muren, Graven
,
H.Følner, S.Lindhardt, B.Lund, Gyldendal 2002

Gyldendals religionshistorie,

red. Tim Jensen m.fl., Gyldendal 1996

Verdensreligionernes hovedværker, Jødedommen bind 1 og 2,

Judith Winther, Spektrum 2001


TEMA 1 - LÆRERVEJLEDNING GYMNASIUM

INTEGRATION, ASSIMILATION OG HVAD BETYDER DET FOR IDENTITETEN

Hvornår er man integreret, og hvor går skellet mellem at være integreret og assimileret?

Oplagt i forbindelse med fagene religion, samfundsfag og historie. Der er mulighed for at tage en frugtbar diskussion og belyse emnet fra en anden synsvinkel end den traditionelle, der vel i dag mere handler om, hvordan den muslimske minoritetsgruppe-(religion) bliver integreret i det danske samfund.

Her er det oplagt at tage udgangspunkt i farfaren og sammenstillingen mellem en mere traditionel, jødisk indvandrertilværelse og det moderne livssyn, som den fuldt integrerede og nybagte far har.

Dog er der en lille krølle, nemlig den, at farfaren spiser svinekød og faktisk også har holdt jul et par gange, men ingen ikke-jødiske venner har i bekendtskabskredsen, hvor barnebarnet til gengæld ikke spiser svinekød men selv næsten ingen jødiske venner har.

Her er der både en historisk og religiøs vinkel, og man kan i den forbindelse tale om overgangsriter og tidshorisont for integration ved evt. at inddrage en befolknings-pyramide over de danske jøder fra år 1846 og frem til i dag. (Her kan man se, at den jødiske menighed falder og stiger i antal pga. assimilation i starten af 1900-tallet, kun ”reddet” af de russisk/jødiske jøder.

I dag er tallet igen faldet grundet afrejse til Israel og assimilation.

Derudover giver filmen mulighed for at belyse de konflikter og sammenstød, der kan forekomme, når to mennesker med rod i forskellige identiteter og kulturel baggrund finder sammen i et ”blandet ægteskab”. Også her kan man drage den historiske vinkel ind.

På sitet under dette tema er der 4 klip af 1-2 minutters varighed fra filmen, som kan være udgangspunkt for en diskussion i klassen eller en individuel besvarelse.